Menderma Sekarang!

Memberi kepada usaha Superbook Malaysia untuk melayani, melengkapkan dan serta menguatkan gereja tempatan di Malaysia untuk menjangkau generasi seterusnya melalui Firman Tuhan dalam bentuk media baru!

Anda boleh menderma ke
Nombor Akaun: 511234132900 (Maybank)
Name Akaun: Persatuan Penginjilan Kristian Sarawak 
Memo: Superbook Malaysia

*Sila maklumkan kepada kami selepas anda menyelesaikan pemindahan bank.

  SAKSIKAN BAGAIMANA GEREJA DIBERKATI OLEH SUPERBOOK

  Persatuan Penginjilan Kristian Sarawak (SECA) adalah rakan kongsi tempatan kami dalam membawa Superbook ke Malaysia. SECA menerima sumbangan untuk Projek Superbook supaya gereja-gereja dapat dilengkapi tanpa kos kewangan.

  Menderma Sekarang!

  Memberi kepada usaha Superbook Malaysia untuk melayani, melengkapkan dan serta menguatkan gereja tempatan di Malaysia untuk menjangkau generasi seterusnya melalui Firman Tuhan dalam bentuk media baru!

  SAKSIKAN BAGAIMANA GEREJA DIBERKATI DENGAN SUPERBOOK

  Anda boleh menderma ke
  Nombor Akaun: 511234132900 (Maybank)
  Name Akaun: Persatuan Penginjilan Kristian Sarawak 
  Memo: Superbook Malaysia

  *Sila maklumkan kepada kami selepas anda menyelesaikan pemindahan bank.

   Memberi melalui Mastercard/Visa atau Kad Debit

   Persatuan Penginjilan Kristian Sarawak (SECA) adalah rakan kongsi tempatan kami dalam membawa Superbook ke Malaysia. SECA menerima sumbangan untuk Projek Superbook supaya gereja-gereja dapat dilengkapi tanpa kos kewangan.

   Superbook Malaysia Facebook Messenger