Cara Untuk Bekerjasama Dengan Kami

Hubungi kami jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang Superbook Malaysia

Langkah 1

Daftarkan minat anda untuk menjadi Church Partner Superbook!

Langkah 2

Fasilitator kami akan menghantar salinan “Borang Komitmen Superbook” kepada anda supaya anda boleh berbincang dengan pemimpin gereja anda.

Langkah 3

Pemimpin gereja anda menandatangani “Borang Komitmen Superbook” dengan Superbook Malaysia.

Langkah 4