BAGAIMANA GEREJA DIBERI KESAN POSITIVE OLEH SUPERBOOK

Anda boleh membuat perubahan!

Berikan ke arah usaha Superbook Malaysia untuk berkhidmat, melengkapkan dan memperkasakan gereja tempatan di Malaysia untuk mencapai generasi akan datang melalui firman Tuhan dalam media dan teknologi baharu!

Semua dermaan daripada para penyumbang akan diterima oleh Shift Studios, rakan kongsi tempatan CBN Malaysia dalam bahagian produksi dan pengurusan. Sementara kami beralih kepada musim yang baru dalam pelayanan kami, ini adalah langkah terbaik untuk memastikan peralihan berjalan lancar bagi semua transaksi dana dalam usaha kami untuk terus melayani gereja-gereja lokal.

Persatuan Penginjilan Kristian Sarawak (SECA) tetap menjadi rakan kongsi tempatan CBN Malaysia. Melalui sokongan yang berterusan daripada mereka dalam Projek Superbook, gereja akan terus diperkasakan untuk membimbing dan memuridkan generasi akan datang dengan berkesan tanpa sebarang kos.