KURIKULUM HEBAT DARI SUPERBOOK!

Teknologi digital pada masa kini memberi kesan kepada kehidupan anak-anak terutama dalam pergaulan mereka. Anak-anak boleh menjauh dari Tuhan kerana mereka dimuridkan oleh teknologi digital. Inilah panggilan kami untuk melayani gereja-gereja di seluruh Malaysia dengan memudahkan pelayanan sekolah minggu melalui kurikulum Superbook Academy supaya mereka boleh merangkul dan membawa mereka lebih mengenali Tuhan Yesus.

Kami berharap setiap gereja yang menggunakan kurikulum Superbook Academy menyedari kepentingan memuridkan kanak-kanak, serta memperlengkapi ibu bapa sebagai insan yang mempunyai tanggungjawab utama dalam membentuk kehidupan kanak-kanak. Gereja anda boleh menerima kurikulum ini dengan menjadi Gereja Rakan Rasmi Superbook; satu perjanjian kerjasama antara gereja anda dengan pauskan Superbook. Anda boleh menjadi Gereja Rakan Rasmi Superbook dengan menghadiri acara orientasi yang dianjurkan oleh pasukan Superbook di bandar anda atau mendaftar secara online dibawah ini.


 • AKSES KEPADA BAHAN-BAHAN SUPERBOOK ACADEMY

  Gereja mendapatkan akses kepada bahan-bahan Superbook Academy.


 • LATIHAN UNTUK GURU-GURU SEKOLAH MINGGU AKAN DIADAKAN

  Guru-guru sekolah minggu akan diberikan latihan untuk menggunakan kurikulum Superbook Academy di dalam kelas.


 • SOKONGAN/BANTUAN DARI PASUKAN SUPERBOOK TEMPATAN

  Pasukan Superbook tempatan akan memberikan pandua jika gereja mempunyai kesulitan dengan kurikulum Superbook.


 • MEMURIDKAN GENERASI SETERUSNYA BERSAMA-SAMA

  Bersama-sama menjangkau generasi muda dengan tarikan media di dalam kurikulum Superbook Academy.

 

GEREJA RAKAN RASMI SUPERBOOK:

Gereja Rakan Rasmi Superbook ialah gereja yang menangkap visi dan misi Superbook Academy untuk bekerjasama dengan pasukan Superbook untuk memuridkan anak-anak generasi muda. Gereja ini juga dapat memberi visi dan misi pemuridan ini kepada jemaat, sehingga jemaat dapat menaja gereja lain yang memerlukan kurikulum ini. Dengan cara ini, bersama kita dapat melakukan suatu pelayanan yang besar dan bersejarah, yaitu memperlengkapi puluhan ribu gereja untuk membangkitkan sebuah generasi yang mengasihi Tuhan, mencintai Firman Tuhan, dan misioner.

Superbook Malaysia Facebook Messenger